Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0101/2020

Ingediende teksten :

A9-0101/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0354

Notulen
XML 3k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

4. Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Álvaro Amaro, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Ulrike Müller, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Sylwia Spurek, namens de Verts/ALE-Fractie, Mazaly Aguilar, namens de ECR-Fractie, Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas en Zbigniew Kuźmiuk.

(Voortzetting van het debat: punt 6 van de notulen van 15.12.2020)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid