Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0254(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0101/2020

Teksty złożone :

A9-0101/2020

Debaty :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Głosowanie :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0354

Protokół
XML 3k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela

4. Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Herbert Dorfmann (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Álvaro Amaro w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Gilles Lebreton w imieniu grupy ID, Sylwia Spurek w imieniu grupy Verts/ALE, Mazaly Aguilar w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL, Dino Giarrusso niezrzeszony, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas i Zbigniew Kuźmiuk.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 15.12.2020 r.)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności