Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0101/2020

Texte depuse :

A9-0101/2020

Dezbateri :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Voturi :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0354

Proces-verbal
XML 3k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles

4. Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen și-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Wojciechowski (membru al Comisiei).

Au intervenit Herbert Dorfmann (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Álvaro Amaro, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Sylwia Spurek, în numele Grupului Verts/ALE, Mazaly Aguilar, în numele Grupului ECR, Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL, Dino Giarrusso, neafiliat, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas și Zbigniew Kuźmiuk.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 15.12.2020)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate