Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0101/2020

Predkladané texty :

A9-0101/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0354

Zápisnica
XML 3k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel

4. Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Álvaro Amaro v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Sylwia Spurek v mene skupiny Verts/ALE, Mazaly Aguilar v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezaradený poslanec, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas a Zbigniew Kuźmiuk.

(pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 15.12.2020)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia