Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 8k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel

5. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o těchto žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Parlament hlasoval o žádosti (předložené skupinou ID), aby se namísto předběžné dohody hlasovalo o pozměňovacích návrzích (čl. 59 odst. 3 jednacího řádu):

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

Evropský rok železnice (2021) ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku železnice (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Návrh opravného rozpočtu č. 10/2020 – Navýšení prostředků na platby a další úpravy výdajů a příjmů
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 10/2020 na rozpočtový rok 2020 – Navýšení prostředků na platby v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a další úpravy výdajů a příjmů [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Hlasovat bylo možné do 12:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 14:45.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí