Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 8k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel

5. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi hääletusele järgmised kiireloomulise menetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163)

Põhiline kaupade ja sõitjate veoühendus pärast üleminekuperioodi lõppu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-komisjon;

Lennuühendus pärast üleminekuperioodi lõppu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-komisjon;

Lennundusohutus pärast üleminekuperioodi lõppu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-komisjon;

Kalapüügiload liidu kalalaevade püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoiminguteks liidu vetes *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-komisjon.

Parlament pani hääletusele fraktsiooni ID taotluse panna esialgse kokkuleppe asemel hääletusele muudatusettepanekud (kodukorra artikli 59 lõige 3) järgmise kohta:

EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Euroopa raudteeaasta (2021) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu volitus komisjonile hääletada Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu volituse kohta komisjonile hääletada Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

2020. aasta eelarve paranduseelarve projekt nr 10 maksete assigneeringute suurendamise kohta ning kulude ja tulude muu kohandamise kohta
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 10/2020 kohta: maksete assigneeringute suurendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning muudele kulude ja tulude kohandustele [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Hääletuse lõpp kell 12.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 14.45.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika