Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 9k
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta.

Parlamentin äänestettäväksi annettiin pyyntö äänestää alustavan sopimuksen sijasta tarkistuksista (työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohta) (ID-ryhmä):

Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopullinen teksti:

Euroopan rautateiden teemavuosi (2021) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan rautateiden teemavuodesta (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Komission valtuuttaminen äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

Lisätalousarvioesitys nro 10/2020: Maksumäärärahojen lisäys ja menoihin ja tuloihin tehtävät muut tarkistukset
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 10/2020 varainhoitovuodeksi 2020 – Maksumäärärahojen lisäys menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä menoihin ja tuloihin tehtävien muiden tarkistusten mukaisesti [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 12.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 14.45.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö