Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 8k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles

5. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je glasovao o sljedećim zahtjevima za primjenom hitnog postupka (članak 163. Poslovnika):

Osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika nakon završetka prijelaznog razdoblja u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Odbor TRAN;

Zračna povezanost nakon završetka prijelaznog razdoblja u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Odbor TRAN;

Sigurnost zračnog prometa s obzirom na završetak prijelaznog razdoblja u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Odbor TRAN;

Odobrenja za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Odbor PECH.

Parlament je pristupio glasovanju o zahtjevu za glasovanje o amandmanima umjesto privremenog sporazuma (članak 59. stavak 3. Poslovnika) (zahtjev podnio Klub zastupnika ID) na:

Prijelazne odredbe za potporu iz EPFRR-a i EFJP-a u 2021. i 2022. godini ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Europska godina željeznice (2021.) ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Ovlaštenje Komisiji da glasa za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Komisije da glasa za povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Nacrt izmjene proračuna br. 10/2020: Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje i ostale prilagodbe rashoda i prihoda
Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 10/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. - Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ostalim prilagodbama rashoda i prihoda [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 12 h 15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 14 h 45.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti