Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 9k
Antradienis, 2020 m. gruodžio 15 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komitetas;

Oro susisiekimas po pereinamojo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komitetas;

Aviacijos sauga pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komitetas;

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komitetas.

Parlamentas surengė balsavimą dėl ID frakcijos pateikto prašymo balsuoti dėl pakeitimų vietoj balsavimo dėl preliminaraus susitarimo (Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalis) dėl:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Europos geležinkelių metai (2021 m.) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamento surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

Įgaliojimas Komisijai balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Komisija įgaliojama balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 10/2020: Mokėjimų asignavimų didinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projekto „Mokėjimų asignavimų didinimas atsižvelgiant į atnaujintas išlaidų prognozes ir kitus išlaidų ir pajamų patikslinimus“ [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Balsavimas vyks iki 12.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 14.45 val.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika