Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 9k
Otrdiena, 2020. gada 15. decembris - Brisele

5. Pirmais balsošanas laiks
CRE

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komiteja.

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu savienojamību pēc pārejas perioda beigām saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komiteja.

Aviācijas drošība pārejas perioda beigās saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komiteja.

Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komiteja.

Parlaments ir aicināts balsot par ID grupas iesniegto pieprasījumu balsot nevis par provizorisko vienošanos, bet par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā (Reglamenta 59. panta 3. punkts).

Pārejas noteikumi ELFLA un ELGF atbalstam 2021. un 2022. gadā ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto dokumentu.

Eiropas Dzelzceļa gads (2021) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Komisijas pilnvarošana balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanu [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budžeta komiteja. Referents: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020).

Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts: Maksājuma apropriāciju palielinājums un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu – Maksājuma apropriāciju palielinājums saskaņā ar atjaunināto izdevumu prognozi un citas izdevumu un ieņēmumu korekcijas [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 12.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 14.45.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika