Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 9k
It-Tlieta, 15 ta' Diċembru 2020 - Brussell

5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
CRE

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura):

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN;

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN;

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN;

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-talba biex l-emendi jitressqu għal votazzjoni minflok il-ftehim proviżorju (Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura) (imressqa mill-Grupp ID) fir-rigward tas-segwenti:

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali dwar:

Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni unika dwar:

Awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-12.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 14.45.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza