Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela

5. Pierwsza część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

Podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - komisja TRAN;

Połączenia lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - komisja TRAN;

Bezpieczeństwo lotnicze po zakończeniu okresu przejściowego po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - komisja TRAN;

Upoważnienia do połowów dla unijnych statków rybackich na wodach Zjednoczonego Królestwa i operacje połowowe statków rybackich Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - komisja PECH.

Parlament przystąpi do głosowania nad wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek zamiast wstępnego porozumienia (art. 59 ust. 3 Regulaminu) (złożonym przez grupę ID) w sprawie:

Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad tekstem:

Europejski Rok Kolei (2021) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Upoważnienie Komisji do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Projekt budżetu korygującego nr 10 do budżetu ogólnego na 2020 r. – Zwiększenie środków na płatności i inne dostosowania wydatków i dochodów
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 10/2020 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – Zwiększenie środków na płatności zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i dochodów [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 12.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 14.45.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności