Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 9k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles

5. Prima sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la următoarele cereri de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură):

Conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane la încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN;

Conectivitatea aeriană după încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN;

Siguranța aviației la încheierea perioadei de tranziție privind retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN;

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH.

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la cererea de a supune la vot amendamentele în loc de acordul provizoriu [articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] (prezentat de Grupul ID) pentru:

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final cu privire la:

Anul european al căilor ferate (2021) ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

Autorizarea Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020: Majorarea creditelor de plată și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Majorarea creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate privind cheltuielile și alte ajustări la cheltuieli și venituri [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Scrutinul va fi deschis până la ora 12.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 14.45.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate