Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0101/2020

Внесени текстове :

A9-0101/2020

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0354

Протокол
XML 5k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел

6. Преходни разпоредби за подпомагането от ЕЗФРСР и от ЕФГЗ през 2021 и 2022 г. ***I (продължeние на разискването)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 15.12.2020 г.)

Изказаха се Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Атидже Алиева-Вели, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (председателят призова Krzysztof Jurgiel към спазване на реда и спазване на санитарните мерки в сила), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen и Асим Адемов.

Изказа се Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 15.12.2020 г и точка 2 от протокола от 16.12.2020 г.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност