Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0101/2020

Ingediende teksten :

A9-0101/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0354

Notulen
XML 4k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

6. Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Begin van het debat: punt 4 van de notulen van 15.12.2020)

Het woord wordt gevoerd door Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (de Voorzitter roept Krzysztof Jurgiel tot de orde en verzoekt hem de geldende sanitaire maatregelen in acht te nemen), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen en Asim Ademov.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Wojciechowski (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9 van de notulen van 15.12.2020 en punt 2 van de notulen van 16.12.2020.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid