Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0101(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0150/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0150/2020

Keskustelut :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Äänestykset :

PV 16/12/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0355

Pöytäkirja
XML 5k
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - Bryssel

7. Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (esittelijä Andrey Novakovin sijainen) ja Pedro Marques (esittelijä Constanze Krehlin sijainen) esittelivät mietinnön.

Agnes Jongerius (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elisa Ferreira (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karlo Ressler (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tsvetelina Penkova S&D-ryhmän puolesta, Susana Solís Pérez Renew-ryhmän puolesta, Francesca Donato ID-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andżelika Anna Możdżanowska ECR-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol ja Daniel Buda.

Elisa Ferreira käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 2.

(Istunto keskeytettiin klo 12.58.)

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö