Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0101(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0150/2020

Ingediende teksten :

A9-0150/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Stemmingen :

PV 16/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0355

Notulen
XML 5k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

7. Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (ter vervanging van de rapporteur Andrey Novakov) en Pedro Marques (ter vervanging van de rapporteur Constanze Krehl) geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Agnes Jongerius (rapporteur voor advies van de commissie EMPL).

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Tsvetelina Penkova, namens de S&D-Fractie, Susana Solís Pérez, namens de Renew-Fractie, Francesca Donato, namens de ID-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol en Daniel Buda.

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 16.12.2020.

(De vergadering wordt om 12.58 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid