Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0101(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0150/2020

Predkladané texty :

A9-0150/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Hlasovanie :

PV 16/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0355

Zápisnica
XML 4k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel

7. Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajcovia: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (náhradníčka spravodajcu Andreya Novakova) et Pedro Marques (náhradník spravodajkyne Constanze Krehlovej) predstavili správu.

V rozprave vystúpila Agnes Jongerius (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Elisa Ferreira (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karlo Ressler (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Tsvetelina Penkova v mene skupiny S&D, Susana Solís Pérez v mene skupiny Renew, Francesca Donato v mene skupiny ID, Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska v mene skupiny ECR, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol a Daniel Buda.

V rozprave vystúpila Elisa Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 16.12.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.58 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia