Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A9-0101/2020

Forhandlinger :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Afstemninger :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0354

Protokol
XML 12k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles

9. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (690 for, 3 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (690 for, 3 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

Ved afstemning ved navneopråb (690 for, 3 imod, 2 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH

Ved afstemning ved navneopråb (686 for, 3 imod, 6 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ANMODNING OM AFSTEMNING OM ÆNDRINGSFORSLAGENE I STEDET FOR DEN FORELØBIGE AFTALE (ID-Gruppen)

Ved afstemning ved navneopråb (39 for, 630 imod, 25 hverken/eller) blev anmodningen forkastet.

Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget (P9_TA(2020)0345)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 8)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0346)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 9)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Forslag til ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020: Forhøjelse af betalingsbevillingerne samt andre justeringer af udgifter og indtægter
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 10 til det almindelige budget for 2020 – Forhøjelse af betalingsbevillingerne i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt andre justeringer af udgifter og indtægter [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0347)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15, 16., 17. og 18. december 2020, punkt 10)

(Mødet udsat kl. 14.50.)

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik