Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0254(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0101/2020

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0354

Protokoll
XML 11k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel

9. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused

Põhiline kaupade ja sõitjate veoühendus pärast üleminekuperioodi lõppu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (690 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Lennuühendus pärast üleminekuperioodi lõppu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (690 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Lennundusohutus pärast üleminekuperioodi lõppu seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (690 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Kalapüügiload liidu kalalaevade püügitoiminguteks Ühendkuningriigi vetes ja Ühendkuningriigi kalalaevade püügitoiminguteks liidu vetes *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-komisjon

Nimelisel hääletusel (686 poolt, 3 vastu, 6 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

TAOTLUS PANNA ESIALGSE KOKKULEPPE ASEMEL HÄÄLETUSELE MUUDATUSETTEPANEKUD (fraktsioon ID)

Nimelisel hääletusel tagasi lükatud (39 poolt, 630 vastu, 25 erapooletud)

Euroopa raudteeaasta (2021) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0345)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 8)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu volitus komisjonile hääletada Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu volituse kohta komisjonile hääletada Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0346)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 9)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

2020. aasta eelarve paranduseelarve projekt nr 10 maksete assigneeringute suurendamise kohta ning kulude ja tulude muu kohandamise kohta
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 10/2020 kohta: maksete assigneeringute suurendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning muudele kulude ja tulude kohandustele [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0347)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 10)

(Istung katkestati kell 14.50.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika