Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0254(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0101/2020

Debatai :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Balsavimas :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0354

Protokolas
XML 11k
Antradienis, 2020 m. gruodžio 15 d. - Briuselis

9. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (690 balsavo už, 3 – prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Oro susisiekimas po pereinamojo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (690 balsavo už, 3 – prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Aviacijos sauga pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN komitetas

Po vardinio balsavimo (690 balsavo už, 3 – prieš, 2 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH komitetas

Po vardinio balsavimo (686 balsavo už, 3 – prieš, 6 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš EŽŪFKP ir EŽŪGF 2021 m. ir 2022 m. ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRAŠYMS BALSUOTI DĖL PAKEITIMŲ VIETOJ PRELIMINARAUS SUSITARIMO (ID frakcija)

Atmesta po vardinio balsavimo (39 , 630 prieš, 25 susilaikė)

Europos geležinkelių metai (2021 m.) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0345)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Įgaliojimas Komisijai balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Komisija įgaliojama balsuoti už Europos investicijų fondo kapitalo padidinimą [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0346)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 9)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 10/2020: Mokėjimų asignavimų didinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 10 projekto „Mokėjimų asignavimų didinimas atsižvelgiant į atnaujintas išlaidų prognozes ir kitus išlaidų ir pajamų patikslinimus“ [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0347)
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10).

(Posėdis sustabdytas 14.50 val.)

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika