Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0101/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0354

Notulen
XML 12k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

9. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (690 voor, 3 tegen, 2 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (690 voor, 3 tegen, 2 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0828 – C9-0397/2020 - 2020/0364(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (690 voor, 3 tegen, 2 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - commissie PECH

Bij HS (686 voor, 3 tegen, 6 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM IN PLAATS VAN HET VOORLOPIG AKKOORD DE AMENDEMENTEN IN STEMMING TE BRENGEN (ID-Fractie)

Verworpen bij HS (39 voor, 630 tegen, 25 onthoudingen)

Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2020)0345)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 8)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen ***I
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0346)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 9)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020: Verhoging van betalingskredieten en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0347)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 10)

(De vergadering wordt om 14.50 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid