Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2767(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000068/2020 (B9-0027/2020)

Debatter :

PV 15/12/2020 - 14
CRE 15/12/2020 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 15 december 2020 - Bryssel

14. Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2020) från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak och Anna Zalewska, för EMPL-utskottet, till rådet: Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0027/2020)

Fråga för muntligt besvarande (O-000069/2020) från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak och Anna Zalewska, för EMPL-utskottet, till kommissionen: Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová utvecklade frågorna.

Michael Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Marianne Vind för S&D-gruppen, Ilana Cicurel för Renew-gruppen, Anna Zalewska för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann och Antonius Manders.

Talare: Nicolas Schmit och Michael Roth.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15 i protokollet av den 16.12.2020 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 17.12.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy