Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 5k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel

19. Druhé hlasování
CRE

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajové: Andrey Novakov a Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Provádění nařízení Dublin III
Zpráva o provádění nařízení Dublin III [2019/2206(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Provádění směrnice o navracení
Zpráva o provádění směrnice o navracení [2019/2208(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, středu 16. prosince 2020, v 8:30.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí