Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles

19. Anden afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om de foreløbige aftaler:

Overgangsbestemmelser for støtte fra ELFUL og EGFL i 2021 og 2022 ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overgangsbestemmelser vedrørende støtte ydet via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2021 og om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår midler og deres anvendelse i 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Ekstraordinære ressourcer i forbindelse med covid-19-pandemien: REACT-EU ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære supplerende midler og gennemførelsesordninger under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at yde bistand til fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Andrey Novakov og Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Gennemførelse af Dublin III-forordningen
Betænkning om gennemførelse af Dublin III-forordningen [2019/2206(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet
Betænkning om gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet [2019/2208(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag den 16. december 2020 kl. 08.30.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik