Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - Bryssel

19. Toiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin alustavat sopimukset:

Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuonna 2021 sekä asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 229/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja niiden jaon osalta sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta vuoden 2021 varojen ja asetusten soveltamisen osalta [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisten poikkeuksellisten lisämäärärahojen ja toteutusjärjestelyjen osalta avustuksen antamiseksi covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle (REACT-EU-väline) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijät: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Dublin III -asetuksen täytäntöönpano
Mietintö Dublin III -asetuksen täytäntöönpanosta [2019/2206(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Palauttamisdirektiivin täytäntöönpano
Mietintö palauttamisdirektiivin täytäntöönpanosta [2019/2208(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna keskiviikkona 16. joulukuuta 2020 klo 8.30.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö