Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 4k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles

19. Drugi krug glasovanja
CRE

Parlament je glasovao o privremenim sporazumima:

Prijelazne odredbe za potporu iz EPFRR-a i EFJP-a u 2021. i 2022. godini ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatna sredstva u kontekstu pandemije bolesti COVID-19: REACT-EU ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Provedba Dublinske uredbe III
Izvješće o provedbi Dublinske uredbe III [2019/2206(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Provedba Direktive o vraćanju
Izvješće o provedbi Direktive o vraćanju [2019/2208(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 21 h 15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se sutra, u srijedu 16. prosinca 2020. u 8:30 h.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti