Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 4k
Torek, 15. december 2020 - Bruselj

19. Drugi čas glasovanja
CRE

Parlament bo glasoval o predhodnih sporazumih:

Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021, o spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013 in (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in njihove razdelitve v letu 2021 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede njihovih sredstev in uporabe v letu 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Soporočevalca: Andrey Novakov in Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Izvajanje uredbe Dublin III
Poročilo o izvajanju uredbe Dublin III [2019/2206(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Izvajanje direktive o vračanju
Poročilo o izvajanju direktive o vračanju [2019/2208(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Glasovanje je odprto do 21.15.

Glasovanje se je začelo.

Izidi glasovanja bodo sporočeni jutri, v sredo, 16. decembra 2020, ob 8.30.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov