Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II – Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (rozprava)
 4.Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I (rozprava)
 5.První hlasování
 6.Přechodná ustanovení pro podporu z EZFRV a z EZZF v letech 2021 a 2022 ***I (pokračování rozpravy)
 7.Dodatečné zdroje v souvislosti s pandemií COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Oznámení výsledků hlasování
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Nejnovější vývoj v zemích Východního partnerství (rozprava)
 12.Zhoršující se situace v Mosambiku (rozprava)
 13.25. výročí barcelonského procesu a jižní sousedství (rozprava)
 14.Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (rozprava)
 15.Ukončení platnosti výjimky pro zařízení pro porážku zvířat, jak ji stanoví nařízení (EU) 2017/185 (rozprava)
 16.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu) (další postup)
 17.Opravy (článek 241 jednacího řádu) (další postup)
 18.Pokračování denního zasedání
 19.Druhé hlasování
 20.Vysvětlení hlasování
 21.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora
Zápis (148 kb) Prezenční listina (41 kb) Výsledky hlasování (424 kb) Jmenovitá hlasování (2222 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (148 kb) Prezenční listina (41 kb) Výsledky hlasování (424 kb) Jmenovitá hlasování (2222 kb) Příloha 1 (7 kb) 
 
Zápis (77 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (109 kb) Jmenovitá hlasování (53 kb)    
 
Zápis (277 kb) Prezenční listina (76 kb) Výsledky hlasování (305 kb) Jmenovitá hlasování (404 kb)    
Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí