Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Olmevee kvaliteet ***II - ELi veealaste õigusaktide rakendamine (arutelu)
 4.EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I (arutelu jätkamine)
 7.Lisavahendid seoses COVID-19 pandeemiaga: REACT-EU ***I (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 10.Istungi jätkamine
 11.Viimase aja sündmused idapartnerluse riikides (arutelu)
 12.Mosambiigi olukorra halvenemine (arutelu)
 13.Barcelona protsessi ja lõunanaabruse 25. aastapäev (arutelu)
 14.Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta (arutelu)
 15.Määrusega (EL) 2017/185 tapamajadele tehtud erandi kaotamine (arutelu)
 16.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d) (jätk)
 17.Parandused (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 18.Istungi jätkamine
 19.Teine hääletusvoor
 20.Selgitused hääletuse kohta
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Marek Opiola kontrollikoja liikmeks ametisse nimetamine
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (41 kb) Hääletuste tulemused (417 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2222 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (146 kb) Kohalolijate nimekiri (41 kb) Hääletuste tulemused (417 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2222 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) Hääletuste tulemused (104 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (50 kb)    
 
Protokoll (273 kb) Kohalolijate nimekiri (75 kb) Hääletuste tulemused (280 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (406 kb)    
Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika