Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***II - EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (keskustelu)
 4.Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I (jatkoa keskustelulle)
 7.Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Itäisten kumppanimaiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 12.Mosambikin tilanteen huononeminen (keskustelu)
 13.Barcelonan prosessin ja eteläisen naapuruston 25-vuotisjuhla (keskustelu)
 14.Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (keskustelu)
 15.Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen päättyminen (keskustelu)
 16.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet)
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (jatkotoimet)
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Toiset äänestykset
 20.Äänestysselitykset
 21.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 – Marek Opiołan nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (41 kb) Äänestysten tulokset (424 kb) Nimenhuutoäänestykset (2222 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (148 kb) Läsnäololista (41 kb) Äänestysten tulokset (424 kb) Nimenhuutoäänestykset (2222 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (106 kb) Nimenhuutoäänestykset (53 kb)    
 
Pöytäkirja (274 kb) Läsnäololista (74 kb) Äänestysten tulokset (281 kb) Nimenhuutoäänestykset (400 kb)    
Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö