Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***II - Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (debat)
 4.Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (debat)
 5.Eerste stemming
 6.Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I (voortzetting van het debat)
 7.Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Recente ontwikkelingen in het Oostelijk Partnerschap (debat)
 12.Verslechtering van de situatie in Mozambique (debat)
 13.25-jarig bestaan van het proces van Barcelona en het zuidelijk nabuurschap (debat)
 14.Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (debat)
 15.Beëindiging van de afwijking voor slachtinrichtingen zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2017/185 (debat)
 16.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement) (volgende stappen)
 17.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement) (volgende stappen)
 18.Hervatting van de vergadering
 19.Tweede stemming
 20.Stemverklaringen
 21.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Notulen (149 kb) Presentielijst (41 kb) Uitslag van de stemming (424 kb) Hoofdelijke stemming (2222 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (149 kb) Presentielijst (41 kb) Uitslag van de stemming (424 kb) Hoofdelijke stemming (2222 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (76 kb) Presentielijst (12 kb) Uitslag van de stemming (104 kb) Hoofdelijke stemming (52 kb)    
 
Notulen (285 kb) Presentielijst (74 kb) Uitslag van de stemming (288 kb) Hoofdelijke stemming (409 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid