Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II - Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (debata)
 4.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 ***I (ciąg dalszy debaty)
 7.Zasoby dodatkowe w kontekście pandemii COVID-19: REACT-EU ***I (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Bieżąca sytuacja w krajach Partnerstwa Wschodniego (debata)
 12.Pogorszenie się sytuacji w Mozambiku (debata)
 13.25. rocznica zainicjowania procesu barcelońskiego i południowego sąsiedztwa (debata)
 14.Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (debata)
 15.Wygaśnięcie odstępstwa dla rzeźni zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/185 (debata)
 16.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu) (działania następcze)
 17.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (działania następcze)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Druga część głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
Protokół (148 kb) Lista obecności (41 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Głosowanie imienne (2222 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (148 kb) Lista obecności (41 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Głosowanie imienne (2222 kb) Załącznik 1 (7 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (12 kb) Wyniki głosowania (107 kb) Głosowanie imienne (52 kb)    
 
Protokół (286 kb) Lista obecności (75 kb) Wyniki głosowania (306 kb) Głosowanie imienne (401 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności