Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
 1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Calitatea apei destinate consumului uman ***II - Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)
 4.Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I (continuarea dezbaterii)
 7.Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Anunțarea rezultatelor votului
 10.Reluarea ședinței
 11.Evoluții recente din țările Parteneriatului estic (dezbatere)
 12.Deteriorarea situației din Mozambic (dezbatere)
 13.Cea de a 25-a aniversare a Procesului de la Barcelona și vecinătatea sudică (dezbatere)
 14.Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (dezbatere)
 15.Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare (dezbatere)
 16.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 111, alineatul (6) și articolul 112, alineatul (4), litera (d) din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 17.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri adoptate)
 18.Reluarea ședinței
 19.A doua sesiune de votare
 20.Explicații privind votul
 21.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
 Anexa 1 - Numirea lui Marek Opioła ca membru al Curții de Conturi
Proces-verbal (150 kb) Lista de prezenţă (41 kb) Rezultatele voturilor (427 kb) Voturi prin apel nominal (2222 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (150 kb) Lista de prezenţă (41 kb) Rezultatele voturilor (427 kb) Voturi prin apel nominal (2222 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (76 kb) Lista de prezenţă (12 kb) Rezultatele voturilor (107 kb) Voturi prin apel nominal (52 kb)    
 
Proces-verbal (292 kb) Lista de prezenţă (75 kb) Rezultatele voturilor (301 kb) Voturi prin apel nominal (403 kb)    
Ultima actualizare: 12 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate