Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (rozprava)
 4.Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 ***I (pokračovanie rozpravy)
 7.Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU ***I (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva (rozprava)
 12.Zhoršenie situácie v Mozambiku (rozprava)
 13.25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva (rozprava)
 14.Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (rozprava)
 15.Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (rozprava)
 16.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 17.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Druhé hlasovanie
 20.Vysvetlenia hlasovania
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov
Zápisnica (144 kb) Prezenčná listina (41 kb) Výsledky hlasovaní (424 kb) Hlasovania podľa mien (2222 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (144 kb) Prezenčná listina (41 kb) Výsledky hlasovaní (424 kb) Hlasovania podľa mien (2222 kb) Príloha 1 (7 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (12 kb) Výsledky hlasovaní (107 kb) Hlasovania podľa mien (50 kb)    
 
Zápisnica (282 kb) Prezenčná listina (76 kb) Výsledky hlasovaní (295 kb) Hlasovania podľa mien (403 kb)    
Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia