Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 15. december 2020 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Razglasitev izidov glasovanja
 3.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***II - Izvajanje zakonodaje EU o vodah (razprava)
 4.Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ***I (razprava)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 (nadaljevanje razprave)
 7.Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Razglasitev izidov glasovanja
 10.Nadaljevanje seje
 11.Najnovejše dogajanje v državah vzhodnega partnerstva (razprava)
 12.Zaostritev razmer v Mozambiku (razprava)
 13.25. obletnica barcelonskega procesa in južnega sosedstva (razprava)
 14.Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (razprava)
 15.Prenehanje odstopanja za klavnice v skladu z Uredbo (EU) 2017/185 (razprava)
 16.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 111(6) in člen 112(4)(d) Poslovnika) (nadaljevanje)
 17.Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)
 18.Nadaljevanje seje
 19.Drugi čas glasovanja
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 Seznam navzočih
 Priloga 1 - Imenovanje Mareka Opiole za člana Računskega sodišča
Zapisnik (143 kb) Seznam navzočih (41 kb) Izidi glasovanja (417 kb) Poimensko glasovanje (2222 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (143 kb) Seznam navzočih (41 kb) Izidi glasovanja (417 kb) Poimensko glasovanje (2222 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (76 kb) Seznam navzočih (12 kb) Izidi glasovanja (104 kb) Poimensko glasovanje (53 kb)    
 
Zapisnik (271 kb) Seznam navzočih (75 kb) Izidi glasovanja (281 kb) Poimensko glasovanje (409 kb)    
Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov