Index 
Jegyzőkönyv
XML 148kPDF 284kWORD 75k
2020. december 15., Kedd - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***II – Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása (vita)
 4.Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések ***I (vita)
 5.Első szavazási kör
 6.Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések ***I (a vita folytatása)
 7.A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU ***I (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.A szavazás eredményének bejelentése
 10.Az ülés folytatása
 11.A legfrissebb fejlemények a keleti partnerség országaiban (vita)
 12.A mozambiki helyzet romlása (vita)
 13.A barcelonai folyamat és a déli szomszédság 25. évfordulója (vita)
 14.Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről (vita)
 15.A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés megszüntetése (vita)
 16.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja (további intézkedések)
 17.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke) (további intézkedések)
 18.Az ülés folytatása
 19.Második szavazási kör
 20.A szavazáshoz fűzött indokolások
 21.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezése


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.47-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiakról tartott szavazás eredményét:

Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezése
Jelentés Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezéséről [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)
(Titkos szavazás (az eljárási szabályzat 191. cikkének (1) bekezdése)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT : MAREK OPIOŁA KINEVEZÉSE

Elutasítva (P9_TA(2020)0339)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2020.12.15-i jegyzőkönyv, 1. melléklet )

A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (687 mellette, 4 ellene, 4 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapítása ***I
Jelentés az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0340)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött EU–Japán-megállapodás megkötése ***
Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2020)0341)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: a jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2020)0342)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Az EU és a Cook-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás: a végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással jóváhagyva. (P9_TA(2020)0343)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


3. Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***II – Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000077/2020) felteszi: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása (B9-0501/2020)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000078/2020) felteszi: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása (B9-0502/2020)

Christophe Hansen előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Sara Cerdas kifejti a kérdéseket.

Felszólal Michael Roth (a Tanács soros elnöke) és Janusz Wojciechowski (a Bizottság tagja).

Felszólal Pernille Weiss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Simona Baldassarre, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beata Mazurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena és Martin Hojsík.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal Georg Mayer, Sylwia Spurek és Milan Brglez.

Felszólal Janusz Wojciechowski és Michael Roth.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtásáról (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

A vitát berekesztik.

Az elnök bejelenti, hogy a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjához az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke alapján nem nyújtottak be sem elutasításra irányuló javaslatot, sem módosításokat (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

A jogi aktus tehát elfogadottnak tekintendő (P9_TA(2020)0344).
(„A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Állásfoglalási indítvány B9-0401/2020.

Szavazás: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás)


4. Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések ***I (vita)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janusz Wojciechowski (a Bizottság tagja).

Felszólal Herbert Dorfmann (a REGI bizottság véleményének előadója), Álvaro Amaro, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Sylwia Spurek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mazaly Aguilar, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petros Kokkalis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas és Zbigniew Kuźmiuk.

(A vita folytatása: 2020.12.15-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Első szavazási kör

A Parlament szavazást tart a sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló alábbi kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] – TRAN bizottság;

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi összeköttetés ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] – TRAN bizottság;

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi közlekedés biztonsága ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] – TRAN bizottság;

Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] – PECH bizottság.

A Parlament szavazást tart arról a kérésről, hogy az ideiglenes megállapodás helyett a módosításokról szavazzanak (az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése) (a kérést az ID képviselőcsoport nyújtotta be):

Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések ***I
Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

A Parlament zárószavazást tart az alábbi jelentésről:

A vasút európai éve (2021) ***I
Jelentés a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbi jelentésekről:

A Bizottság felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra ***I
Jelentés a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításai
Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

A szavazás vége: 12.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 14.45


6. Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések ***I (a vita folytatása)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(A vita kezdete: 2020.12.15-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (az elnök rendreutasítja Krzysztof Jurgielt, és kéri, hogy tartsa be az érvényben lévő egészségügyi szabályokat), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen és Asim Ademov.

Felszólal: Janusz Wojciechowski (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Dita CHARANZOVÁ alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.15-i jegyzőkönyv, 9. pont és 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 2. pont .


7. A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU ***I (vita)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (Andrey Novakov előadó helyett) és Pedro Marques (Constanze Krehl előadó helyett) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Agnes Jongerius (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Elisa Ferreira (a Bizottság tagja).

Felszólal Karlo Ressler (a BUDG bizottság véleményének előadója), Tsvetelina Penkova, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Susana Solís Pérez, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Francesca Donato, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andżelika Anna Możdżanowska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol és Daniel Buda.

Felszólal: Elisa Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 2. pont .

(Az ülést 12.58-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
DOBREV Klára alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 14.47-kor folytatódik.


9. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiakról tartott szavazás eredményét:

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] – TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (690 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi összeköttetés ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] – TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (690 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi közlekedés biztonsága ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] – TRAN bizottság

Név szerinti szavazással (690 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] – PECH bizottság

Név szerinti szavazással (686 mellette, 3 ellene, 6 tartózkodás) a sürgősséget megszavazzák.

Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések
Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

KÉRÉS ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS HELYETT A MÓDOSÍTÁSOKRÓL SZAVAZZANAK (ID képviselőcsoport)

Név szerinti szavazással elutasítva (39 mellette, 630 ellene, 25 tartózkodás).

A vasút európai éve (2021) ***I
Jelentés a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2020)0345)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A Bizottság felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra ***I
Jelentés a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0346)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításai
Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0347)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

(Az ülést 14.50-kor felfüggesztik.)


10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.04-kor folytatódik.


11. A legfrissebb fejlemények a keleti partnerség országaiban (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A legfrissebb fejlemények a keleti partnerség országaiban (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Markéta Gregorová, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Witold Jan Waszczykowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Bocskor Andrea, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri és Radosław Sikorski.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.


12. A mozambiki helyzet romlása (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A mozambiki helyzet romlása (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Paulo Rangel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Lars Patrick Berg, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Pierrette Herzberger-Fofana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Isabel Santos, Dominique Bilde és Francisco Guerreiro.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.


13. A barcelonai folyamat és a déli szomszédság 25. évfordulója (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A barcelonai folyamat és a déli szomszédság 25. évfordulója (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Antonio López-Istúriz White, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Bonfrisco, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carles Puigdemont i Casamajó, független, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri és Javi López.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.


14. Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000068/2020) felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak és Anna Zalewska, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (B9-0027/2020)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000069/2020) felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak és Anna Zalewska, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová kifejti a kérdéseket.

Michael Roth (a Tanács soros elnöke) és Nicolas Schmit (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marianne Vind, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilana Cicurel, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaj Villumsen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniela Rondinelli, független, Kósa Ádám, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann és Antonius Manders.

Felszólal Nicolas Schmit és Michael Roth.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, az EMPL bizottság nevében, a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlásról (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás)


15. A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés megszüntetése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000076/2020) felteszi: Norbert Lins, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés megszüntetése (B9-0030/2020)

Norbert Lins kifejti a kérdést.

Nicolas Schmit (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carmen Avram, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thomas Waitz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


16. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja (további intézkedések)

Az elnök emlékeztet rá, hogy az ENVI, az ECON, az IMCO és a JURI bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok elleni kifogás mellőzésére irányuló ajánlásait a 2020. december 14-i plenáris ülésen bejelentették (2020.12.14-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlások ellen nem emeltek kifogást.

Az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdésének és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontjának megfelelően ezeket az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, és az elfogadott szövegek között közzé kell tenni (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 és P9_TA(2020)0353).


17. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke) (további intézkedések)

A P8_TA(2018)0180(COR02) és P8_TA(2018)0180(COR01) helyesbítéseket a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2020.12.14-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be szavazásra bocsátásukra irányuló kérelmet az eljárási szabályzat 241. cikke (4) bekezdésének megfelelően, ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni.

(Az ülést 18.10-kor felfüggesztik.)


18. Az ülés folytatása

Az ülés 20.00-kor folytatódik.


19. Második szavazási kör

A Parlament szavazást tart az alábbi ideiglenes megállapodásokról:

Az EMVA-ból és az EMGA-ból 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések ***I
Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

A Covid19-világjárvány keretében nyújtott kiegészítő források: REACT-EU ***I
Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés keretében a Covid19-világjárvány okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató rendkívüli kiegészítő források és az azokkal kapcsolatos végrehajtási rendelkezések tekintetében történő módosításáról (REACT-EU) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A9-0150/2020).

A Parlament az alábbi jelentésekhez benyújtott módosításokról szavaz:

A Dublin III. rendelet végrehajtása
Jelentés a Dublin III. rendelet végrehajtásáról [2019/2206(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

A visszatérési irányelv végrehajtása
Jelentés a visszatérési irányelv végrehajtásáról [2019/2208(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tineke Strik (A9-0238/2020).

A szavazás vége: 21.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, szerdán, 2020. december 16-án, 08.30-kor ismertetik.


20. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


21. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 662.276/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.


1. melléklet – Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezése

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat