Indiċi 
Minuti
XML 150kPDF 294kWORD 76k
It-Tlieta, 15 ta' Diċembru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***II - Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (dibattitu)
 4.Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I (dibattitu)
 5.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 6.Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I (tkomplija tad-dibattitu)
 7.Riżorsi addizzjonali fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19: REACT-EU ***I (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.L-aħħar żviluppi fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (dibattitu)
 12.Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Mozambique (dibattitu)
 13.Il-25 anniversarju tal-Proċess ta' Barċellona u tal-Viċinat tan-Nofsinhar (dibattitu)
 14.Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza (dibattitu)
 15.Tmiem tad-deroga għall-biċċeriji kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2017/185 (dibattitu)
 16.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 111(6) u Artikolu 112(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 17.Rettifiki (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 18.Tkomplija tas-seduta
 19.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 20.Spjegazzjonijiet tal-vot
 21.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra proposta ta' Marek Opioła bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.47.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Ħatra proposta ta' Marek Opioła bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Marek Opioła bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI: ĦATRA PROPOSTA TA' MAREK OPIOŁA

Rifjut (P9_TA(2020)0339)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 2)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti tad-data 15.12.2020)

Ċerti aspetti ta' sikurezza ferrovjarja u ta' konnettività ferrovjarja fir-rigward taċ-Channel Fixed Link ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - Kumitat TRAN

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (687 vot favur, 4 kontra, 4 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll applikabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll applikabbli fiż-żona tal-Konvenzjoni Inter-Amerikana għat-Tonn Tropikali u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0340)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 3)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili ***
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0341)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 4)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd KE/Mauritania: estensjoni tal-Protokoll ***
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania, li se jiskadi fil-15 ta' Novembru 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0342)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 5)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli UE/Gżejjer Cook: estensjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni ***
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook rigward estensjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Approvazzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0343)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 6)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


3. Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***II - Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000077/2020) imressqa minn Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (B9-0501/2020)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000078/2020) imressqa minn Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (B9-0502/2020)

Christophe Hansen ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Sara Cerdas daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Interventi ta': Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) u Janusz Wojciechowski (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pernille Weiss f'isem il-Grupp PPE, Jytte Guteland f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller f'isem il-Grupp Renew, Simona Baldassarre f'isem il-Grupp ID, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Mazurek f'isem il-Grupp ECR, Idoia Villanueva Ruiz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kostas Papadakis Membru mhux affiljat, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena u Martin Hojsík.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Georg Mayer, Sylwia Spurek u Milan Brglez.

Interventi ta': Janusz Wojciechowski u Michael Roth.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk u Eleonora Evi, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President informa li ma tressqet l-ebda proposta ta' ċaħda u l-ebda emenda skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura rigward il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

L-att b'hekk ġie adottat (P9_TA(2020)0344).
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 7)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0401/2020.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 17.12.2020 (emendi); punt 15 tal-Minuti tad-data 17.12.2020 (votazzjoni finali).


4. Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Janusz Wojciechowski (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Herbert Dorfmann (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Álvaro Amaro f'isem il-Grupp PPE, Paolo De Castro f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller f'isem il-Grupp Renew, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, Sylwia Spurek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mazaly Aguilar f'isem il-Grupp ECR, Petros Kokkalis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dino Giarrusso Membru mhux affiljat, Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas u Zbigniew Kuźmiuk.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 15.12.2020)


5. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura):

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN;

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN;

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN;

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH.

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-talba biex l-emendi jitressqu għal votazzjoni minflok il-ftehim proviżorju (Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura) (imressqa mill-Grupp ID) fir-rigward tas-segwenti:

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali dwar:

Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni unika dwar:

Awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020);

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-12.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 14.45.


6. Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Bidu tad-dibattitu: punt 4 tal-Minuti tad-data 15.12.2020)

Interventi ta': Manuel Bompard, Daniela Rondinelli, Daniel Buda, Pina Picierno, Asger Christensen, Bert-Jan Ruissen, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Krzysztof Jurgiel, Anne Sander (il-President sejjaħ għall-ordni u talab lil Krzysztof Jurgiel josserva l-miżuri sanitarji fis-seħħ), Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Billy Kelleher, Gabriel Mato, Michaela Šojdrová, Benoît Lutgen u Asim Ademov.

Intervent ta': Janusz Wojciechowski (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Dita CHARANZOVÁ
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9 tal-Minuti tad-data 15.12.2020 u punt 2 tal-Minuti tad-data 16.12.2020.


7. Riżorsi addizzjonali fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19: REACT-EU ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi assistenza għat-trawwim ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Andrey Novakov u Constanze Krehl (A9-0150/2020)

Isabel Benjumea Benjumea (flok ir-rapporteur Andrey Novakov) u Pedro Marques (flok ir-rapporteur Constanze Krehl) ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Agnes Jongerius (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL).

Intervent ta': Elisa Ferreira (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Karlo Ressler (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Tsvetelina Penkova f'isem il-Grupp S&D, Susana Solís Pérez f'isem il-Grupp Renew, Francesca Donato f'isem il-Grupp ID, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Andżelika Anna Możdżanowska f'isem il-Grupp ECR, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Krzysztof Hetman, Cristina Maestre Martín De Almagro, Irène Tolleret, Alessandro Panza, Niklas Nienaß, Elżbieta Kruk, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Tonino Picula, Laurence Farreng, Mathilde Androuët, Andrey Slabakov, Stelios Kympouropoulos, Brando Benifei, Monica Semedo, Álvaro Amaro, Lefteris Christoforou, Tomislav Sokol u Daniel Buda.

Intervent ta': Elisa Ferreira.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 16.12.2020.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.58.)


PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

8. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 14.47.


9. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (690 vot favur, 3 kontra, 2 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (690 vot favur, 3 kontra, 2 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (690 vot favur, 3 kontra, 2 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni *** I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (686 vot favur, 3 kontra, 6 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

TALBA BIEX JITRESSQU GĦALL-VOTAZZJONI L-EMENDI MINFLOK IL-FTEHIM PROVIŻORJU (Grupp ID)

Rifjut b'VSI (39 vot favur, 630 kontra, 25 astensjoni)

Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

FTEHIM PROVIŻORJU

Adozzjoni (P9_TA(2020)0345)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 8)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment ***I
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni biex tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment [COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0346)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 9)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020: Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 10/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament f'konformità mal-previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u aġġustamenti oħra tan-nefqa u d-dħul [13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0347)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 10)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.50.)


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.04.


11. L-aħħar żviluppi fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-aħħar żviluppi fil-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (2020/2883(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Andrius Kubilius f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Urmas Paet f'isem il-Grupp Renew, Thierry Mariani f'isem il-Grupp ID, Markéta Gregorová f'isem il-Grupp Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Andrea Bocskor, Marina Kaljurand, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Viola Von Cramon-Taubadel, Charlie Weimers, Dorien Rookmaker, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Željana Zovko, Kati Piri u Radosław Sikorski.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Mozambique (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Deterjorament tas-sitwazzjoni fil-Mozambique (2020/2910(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Paulo Rangel f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Jan-Christoph Oetjen f'isem il-Grupp Renew, Lars Patrick Berg f'isem il-Grupp ID, Pierrette Herzberger-Fofana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Assita Kanko f'isem il-Grupp ECR, Sandra Pereira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Isabel Santos, Dominique Bilde u Francisco Guerreiro.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


13. Il-25 anniversarju tal-Proċess ta' Barċellona u tal-Viċinat tan-Nofsinhar (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-25 anniversarju tal-Proċess ta' Barċellona u tal-Viċinat tan-Nofsinhar (2020/2918(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, José Ramón Bauzá Díaz f'isem il-Grupp Renew, Anna Bonfrisco f'isem il-Grupp ID, Salima Yenbou f'isem il-Grupp Verts/ALE, Hermann Tertsch f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda f'isem il-Grupp GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó Membru mhux affiljat, Francisco José Millán Mon, Pierfrancesco Majorino, Nathalie Loiseau, Jordi Solé, Costas Mavrides, Mounir Satouri u Javi López.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000068/2020) imressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak u Anna Zalewska, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kunsill: Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza (B9-0027/2020)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000069/2020) imressqa minn Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak u Anna Zalewska, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza (B9-0028/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) u Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Rosa Estaràs Ferragut f'isem il-Grupp PPE, Marianne Vind f'isem il-Grupp S&D, Ilana Cicurel f'isem il-Grupp Renew, Anna Zalewska f'isem il-Grupp ECR, Nikolaj Villumsen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniela Rondinelli Membru mhux affiljata, Ádám Kósa, Elżbieta Rafalska, Stelios Kympouropoulos, Helmut Geuking, Radan Kanev, Miriam Lexmann u Antonius Manders.

Interventi ta': Nicolas Schmit u Michael Roth.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza (2020/2767(RSP)) (B9-0400/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15 tal-Minuti tad-data 16.12.2020 (emendi); punt 9 tal-Minuti tad-data 17.12.2020 (votazzjoni finali).


15. Tmiem tad-deroga għall-biċċeriji kif stabbilit fir-Regolament (UE) 2017/185 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000076/2020) imressqa minn Norbert Lins, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Tmiem id-deroga għall-biċċeriji stabbilita fir-Regolament (UE) 2017/185 (B9-0030/2020)

Norbert Lins daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Anne Sander f'isem il-Grupp PPE, Carmen Avram f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Müller f'isem il-Grupp Renew, Thomas Waitz f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 111(6) u Artikolu 112(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitati ENVI, ECON, IMCO u JURI biex ma ssir oġġezzjoni għall-atti delegati u għall-miżuri ta' implimentazzjoni tħabbru fil-plenarja nhar it-Tnejn 14 ta' Diċembru 2020 (punt 12 tal-Minuti tad-data 14.12.2020).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi żmien 24 siegħa kif stabbilit fl-Artikolu 111(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konformement mal-Artikolu 111(6) u mal-Artikolu 112(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rakkomandazzjonijiet jitqiesu bħala approvati u se jkunu ppubblikati fit-Testi adottati (P9_TA(2020)0348, P9_TA(2020)0349, P9_TA(2020)0350, P9_TA(2020)0351, P9_TA(2020)0352 u P9_TA(2020)0353).


17. Rettifiki (Artikolu 241 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Ir-rettifiki (P8_TA(2018)0180(COR02) u P8_TA(2018)0180(COR01)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 13 tal-Minuti tad-data 14.12.2020).

Peress li saritx talba minn grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx biex titressaq għall-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 241(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 18.10.)


18. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.00.


19. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar il-ftehimiet proviżorji:

Dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-FAEŻR u mill-FAEG fis-snin 2021 u 2022 ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020);

Riżorsi addizzjonali fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19: REACT-EU ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' riżorsi addizzjonali eċċezzjonali u arranġamenti implimentattivi taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi biex jipprovdi assistenza għat-trawwim ta' miżuri li jsewwu d-dannu kkawżat mill-kriżi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u t-tħejjija ta' rkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Andrey Novakov u Constanze Krehl (A9-0150/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Implimentazzjoni tar-Regolament Dublin III
Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament Dublin III [2019/2206(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020);

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorn
Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorn [2019/2208(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada l-Erbgħa 16 ta' Diċembru 2020, 08.30.


20. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


21. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 662.276/OJME).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


Anness 1 - Ħatra proposta ta' Marek Opioła bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza