Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0254(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0101/2020

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0354

Protokoll
XML 8k
Kolmapäev, 16. detsember 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE, PARLAMENDI AVALDUSED, ÜHISAVALDUSED, KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P9_TA(2020)0354)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Lisavahendid seoses COVID-19 pandeemiaga: REACT-EU ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöörid: Andrey Novakov ja Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0355)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Dublini III määruse rakendamine
Raport Dublini III määruse rakendamise kohta [2019/2206(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0361)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 18)

Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne
Raport tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruande kohta [2019/2208(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0362)
(
Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 19)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika