Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0254(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0101/2020

Debatten :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0354

Notulen
XML 8k
Woensdag 16 december 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Overgangsbepalingen voor steun uit het Elfpo en het ELGF in 2021 en 2022 ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARINGEN VAN HET PARLEMENT, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN, VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0354)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 11)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Extra middelen in de context van de COVID-19-pandemie: React-EU ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid" om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (React-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteurs: Andrey Novakov en Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORLOPIG AKKOORD

Aangenomen (P9_TA(2020)0355)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 12)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening
Verslag over de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening [2019/2206(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0361)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 18)

Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn
Verslag over de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn [2019/2208(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0362)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 19)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid