Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0254(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0101/2020

Dezbateri :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Voturi :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0354

Proces-verbal
XML 8k
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles

2. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚII ALE PARLAMENTULUI, DECLARAȚII COMUNE, DECLARAȚII ALE COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0354)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 11)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU) [COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportori: Andrey Novakov și Constanze Krehl (A9-0150/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0355)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 12)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III [2019/2206(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0361)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 18)

Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea [2019/2208(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0362)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 19)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate