Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0166(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A9-0260/2020

Viták :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Szavazatok :

PV 16/12/2020 - 15

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0357

Jegyzőkönyv
XML 14k
2020. december 16., Szerda - Brüsszel

4. Az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésén elfogadott következtetések – MFF, jogállamisági feltételek és saját források – A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet *** – Intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról, többek között az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről – A tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelme ***II (vita)
CRE

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2020. december 10–11-i ülésén elfogadott következtetések (2020/2862(RSP))

MFF, jogállamisági feltételek és saját források (2020/2923(RSP))

Ajánlás a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet tervezetéről [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Margarida Marques (A9-0260/2020)

Jelentés az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló intézményközi megállapodás megkötéséről [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Ajánlás második olvasatra az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Költségvetési Bizottság - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (a Tanács elnöke), Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) és Michael Roth (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johan Van Overtveldt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manon Aubry, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Sabrina Pignedoli, független.

Jan Olbrycht előterjeszti az ajánlást A9-0260/2020.

ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

Margarida Marques előterjeszti az ajánlást A9-0260/2020, Esteban González Pons előterjeszti a jelentést A9-0261/2020 és Eider Gardiazabal Rubial és Petri Sarvamaa előterjeszti a második olvasatra szóló ajánlást A9-0262/2020.

Felszólal Terry Reintke (a LIBE bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Gyöngyösi Márton, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Cseh Katalin, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń és Ivan Štefanec.

Felszólal Ursula von der Leyen és Charles Michel.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes és Petri Sarvamaa, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial és Margarida Marques, az S&D képviselőcsoport nevében, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer és Moritz Körner, a Renew képviselőcsoport nevében, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund és Damian Boeselager, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről, az intézményközi megállapodásról, az Európai Uniós Helyreállítási Eszközről és a jogállamiságról szóló rendeletről (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş és Tomasz Piotr Poręba, az ECR képviselőcsoport nevében, a többéves pénzügyi keretről, a jogállamisági feltételekről és a saját forrásokról (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

A vitát berekesztik.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke alapján nem nyújtottak be sem elutasításra irányuló javaslatot, sem módosításokat a Tanács első olvasatbeli álláspontját illetően (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

A jogi aktus ezért elfogadottnak tekintendő (P9_TA(2020)0356).
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Szavazás: 2020. december 16- jegyzőkönyv, 15. pont (módosítások); 2020. december 16- jegyzőkönyv, 15. pont és 2020. december 17-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás).

(Az ülést 12.05-kor felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat