Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0166(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A9-0260/2020

Debates :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Balsojumi :

PV 16/12/2020 - 15

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0357

Protokols
XML 15k
Trešdiena, 2020. gada 16. decembris - Brisele

4. Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes secinājumi – DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi – Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam *** – Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp ceļvedi uz jaunu pašu resursu ieviešanu – Regula par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs ***II (debates)
CRE

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes secinājumi (2020/2862(RSP)).

DFS, tiesiskuma nosacījumi un pašu resursi (2020/2923(RSP)).

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Margarida Marques (A9-0260/2020).

Ziņojums par iestāžu nolīguma slēgšanu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Esteban González Pons (A9-0261/2020).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Referenti: Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa (A9-0262/2020).

Charles Michel (Eiropadomes priekšsēdētājs), Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) un Michael Roth (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Marco Zanni ID grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā un Sabrina Pignedoli, pie grupām nepiederoša deputāte.

Jan Olbrycht iepazīstināja ar ieteikumu A9-0260/2020.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA
Priekšsēdētāja vietniece

Margarida Marques iepazīstināja ar ieteikumu A9-0260/2020, Esteban González Pons iepazīstināja ar ziņojumu A9-0261/2020 un Eider Gardiazabal Rubial un Petri Sarvamaa iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam A9-0262/2020.

Uzstājās Terry Reintke (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń un Ivan Štefanec.

Uzstājās Ursula von der Leyen un Charles Michel.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes un Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial un Margarida Marques S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer un Moritz Körner, grupas “Renew” vārdā, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund un Damian Boeselager Verts/ALE grupas vārdā – par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iestāžu nolīgumu, ES Atveseļošanas instrumentu un Tiesiskuma regulu (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par DFS, tiesiskuma nosacījumiem un pašu resursu paketi (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz nostāju, ko Padome pieņēmusi pirmajā lasījumā, saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums nostāju noraidīt un neviens grozījums (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Līdz ar to šis akts tiek uzskatīts par pieņemtu (P9_TA(2020)0356).
(2020. gada 14., 15., 16., 17. un 18. decembra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Balsojums: 16.12.2020. protokola 15. punkts (grozījumi); 16.12.2020. protokola 15. punkts un 17.12.2020. protokola 2. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.05.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika