Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0166(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0260/2020

Dezbateri :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Voturi :

PV 16/12/2020 - 15

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0357

Proces-verbal
XML 15k
Miercuri, 16 decembrie 2020 - Bruxelles

4. Concluziile reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 - CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii - Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 *** - Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii - Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre ***II (dezbatere)
CRE

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 (2020/2862(RSP))

CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii (2020/2923(RSP))

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Margarida Marques (A9-0260/2020)

Raport referitor la încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Raportori: Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (Președintele Consiliului European), Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) și Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, și Sabrina Pignedoli, neafiliată.

Jan Olbrycht a prezentat recomandarea A9-0260/2020.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Margarida Marques a prezentat recomandarea A9-0260/2020, Esteban González Pons și-a prezentat raportul A9-0261/2020 și Eider Gardiazabal Rubial și Petri Sarvamaa au prezentat recomandarea pentru a doua lectură A9-0262/2020.

Au intervenit Terry Reintke (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń și Ivan Štefanec.

Au intervenit Ursula von der Leyen și Charles Michel.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes și Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial și Margarida Marques, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer și Moritz Körner, în numele Grupului Renew Europe, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund și Damian Boeselager, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027, acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și Regulamentul privind statul de drept (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, referitoare la CFM, condiționalitatea privind statul de drept și pachetul privind resursele proprii (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Președinta a informat că nu au fost depuse propuneri de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură privind poziția Consiliului în primă lectură (09980/1/2020 – C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)).

Prin urmare, se consideră că actul a fost adoptat (P9_TA(2020)0356).
(Anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 13)

Vot: punctul 15 al PV din 16.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 16.12.2020 și punctul 2 al PV din 17.12.2020 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 12.05.)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate