Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0166(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A9-0260/2020

Razprave :

PV 16/12/2020 - 4
CRE 16/12/2020 - 4

Glasovanja :

PV 16/12/2020 - 15

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0357

Zapisnik
XML 15k
Sreda, 16. december 2020 - Bruselj

4. Sklepi Evropskega sveta z zasedanja dne 10. in 11. decembra 2020 - Večletni finančni okvir, pogojenost v zvezi s pravno državo in lastna sredstva - Uredba Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 *** - Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za njihovo uvedbo - Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah ***II (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi Evropskega sveta z zasedanja dne 10. in 11. decembra 2020 (2020/2862(RSP))

Večletni finančni okvir, pogojenost v zvezi s pravno državo in lastna sredstva (2020/2923(RSP))

Priporočilo o osnutku uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Jan Olbrycht in Margarida Marques (A9-0260/2020)

Poročilo o sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za njihovo uvedbo [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnemu režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije [09980/1/2020 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za proračunski nadzor. Soporočevalca: Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Charles Michel (predsednik Sveta), Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) in Michael Roth (predsedujoči Svetu) so podali izjave.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Marco Zanni v imenu skupine ID, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, in Sabrina Pignedoli (samostojna poslanka).

Jan Olbrycht je predstavil priporočilo A9-0260/2020.

PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

Margarida Marques je predstavil priporočilo A9-0260/2020, Esteban González Pons je predstavil poročilo A9-0261/2020, Eider Gardiazabal Rubial in Petri Sarvamaa pa sta predstavila priporočilo za drugo obravnavo A9-0262/2020.

Govorili so Terry Reintke (pripravljavka mnenja odbora LIBE), José Manuel Fernandes, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Jörg Meuthen, Rasmus Andresen, Bogdan Rzońca, Dimitrios Papadimoulis, Márton Gyöngyösi, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Moritz Körner, Jaak Madison, David Cormand, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Andrzej Halicki, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gilles Lebreton, Bas Eickhout, Peter Lundgren, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Kati Piri, Luis Garicano, Tom Vandendriessche, Daniel Freund, Hermann Tertsch, François-Xavier Bellamy, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Antonio Maria Rinaldi, Tineke Strik, Carlo Fidanza, Othmar Karas, Pedro Marques, Malik Azmani, Jadwiga Wiśniewska, Antonio Tajani, Eero Heinäluoma, Sophia in 't Veld, Monika Hohlmeier, Jens Geier, Sandro Gozi, Paulo Rangel, Kathleen Van Brempt, Seán Kelly, Robert Biedroń in Ivan Štefanec.

Govorila sta Ursula von der Leyen in Charles Michel.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

- Manfred Weber, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, José Manuel Fernandes in Petri Sarvamaa, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial in Margarida Marques, v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş, Katalin Cseh, Luis Garicano, Valérie Hayer in Moritz Körner, v imenu skupine Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Daniel Freund in Damian Boeselager, v imenu skupine Verts/ALE, o večletnem finančnem okviru 2021–2027, medinstitucionalnem sporazumu, instrumentu EU za okrevanje in uredbi o pravni državi (2020/2923(RSP)) (B9-0428/2020);

- Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Izabela Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Krzysztof Jurgiel, Cristian Terheş in Tomasz Piotr Poręba, v imenu skupine ECR, o večletnem finančnem okviru, pogojenosti v zvezi s pravno državo in svežnju o lastnih sredstvih (2020/2923(RSP)) (B9-0429/2020).

Razprava se je zaključila.

Predsednica je sporočila, da v zvezi s stališčem Sveta v prvi obravnavi (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD)) ni bilo vloženih predlogov za zavrnitev ali predlogov sprememb v skladu s členoma 67 in 68 Poslovnika.

Akt se šteje za sprejetega (P9_TA(2020)0356).
(Priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 13)

Glasovanje: točka 15 zapisnika z dne 16.12.2020 (predlogi sprememb); točka 15 zapisnika z dne 16.12.2020 in točka 2 zapisnika z dne 17.12.2020 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 12.05.)

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov