Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 8k
Srijeda, 16. prosinca 2020. - Bruxelles

10. Prvi krug glasovanja
CRE

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

Uredba Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. ***
Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. [09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Margarida Marques (A9-0260/2020);

Međuinstitucijski sporazum o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava
Izvješće o sklapanju Međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju te o novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava [COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Esteban González Pons (A9-0261/2020);

Nova strategija za europske MSP-ove
Izvješće o novoj strategiji za europske MSP-ove [2020/2131(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Paolo Borchia (A9-0237/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
Prijedlog rezolucije B9-0428/2020;

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A9-0187/2020);

Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
Prijedlog rezolucije B9-0403/2020;

Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Izvješće o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju [2020/2084(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Održivo korporativno upravljanje
Izvješće o održivom korporativnom upravljanju [2020/2137(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0400/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 14 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 18 sati.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 12:47 h.)

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti