Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 3k
Onsdag den 16. december 2020 - Bruxelles

12. Forberedelse af en EU-strategi for covid-19-vaccination, herunder dens eksterne dimension (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af en EU-strategi for covid-19-vaccination, herunder dens eksterne dimension (2020/2911(RSP))

Michael Roth (formand for Rådet) og Margaritis Schinas (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland og Edina Tóth.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Bernd Lange.

Talere: Margaritis Schinas og Michael Roth.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik