Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2020 - Bryssel

12. EU:n covid-19-rokotusstrategian, myös sen ulkoisen ulottuvuuden, valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n covid-19-rokotusstrategian, myös sen ulkoisen ulottuvuuden, valmistelu (2020/2911(RSP))

Michael Roth (neuvoston puheenjohtaja) ja Margaritis Schinas (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland ja Edina Tóth.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Bernd Lange käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Margaritis Schinas ja Michael Roth.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö