Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Trečiadienis, 2020 m. gruodžio 16 d. - Briuselis

12. ES skiepijimo nuo COVID-19 strategijos rengimas, įskaitant jos išorės aspektą (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES skiepijimo nuo COVID-19 strategijos rengimas, įskaitant jos išorės aspektą (2020/2911(RSP))

Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Margaritis Schinas (Komisijos pirmininkės pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland ir Edina Tóth.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Bernd Lange.

Kalbėjo Margaritis Schinas ir Michael Roth.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika