Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 16 grudnia 2020 r. - Bruksela

12. Przygotowanie strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19, w tym jej wymiaru zewnętrznego (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie strategii UE dotyczącej szczepionek przeciwko COVID-19, w tym jej wymiaru zewnętrznego (2020/2911(RSP))

Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Margaritis Schinas (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Bartosz Arłukowicz, Udo Bullmann, José Ramón Bauzá Díaz, Jean-Lin Lacapelle, Anna Cavazzini, Marc Botenga, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Charles Goerens, Luisa Regimenti, Anne-Sophie Pelletier, David McAllister, Kathleen Van Brempt, Vlad Gheorghe, Roman Haider, Pernille Weiss, Jytte Guteland i Edina Tóth.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Bernd Lange.

Głos zabrali Margaritis Schinas i Michael Roth.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności